Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 548 kết quả
Fall of giants [electronic resource]
Tác giả: Ken Follett
Xuất bản: New York: Dutton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The thirteen-gun salute
Tác giả: Patrick O'Brian
Xuất bản: New York: Norton, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
K9 and company
Tác giả: Terence Dudley
Xuất bản: London: WH Allen, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
El jugador
Tác giả: Iain Banks
Xuất bản: Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Virginia Woolf
Tác giả: Cliff Mills
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Life & times of Michael K
Tác giả: Roald Dahl, Roald Dahl cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
A Bone to Pick
Tác giả: Barbara W Tuchman, Barbara W Tuchman cm
Xuất bản: : Berkley, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
The Centurion's Empire
Tác giả: Charles Freeman, Charles Freeman cm
Xuất bản: : Tor Science Fiction, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
Brothers & Sisters
Tác giả: Walter Jon Williams
Xuất bản: : Allen Unwin Pty Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
Doctor Who: Set Piece
Tác giả: Sue Grafton
Xuất bản: : Doctor Who Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục