Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5221 kết quả
Proof theory for fuzzy logics [electronic resource]
Tác giả: George Metcalfe, Dov M Gabbay, Nicola Olivetti
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Quantum mechanics [electronic resource] : concepts and applications
Tác giả: Nouredine Zettili
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Drilling down [electronic resource] : the Gulf Oil debacle and our energy dilemma
Tác giả: Joseph A Tainter, Tadeusz W Patzek
Xuất bản: New York: Copernicus Books, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7382
 
How to do everything. iPad [electronic resource]
Tác giả: Joli Ballew
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1000 solved problems in modern physics [electronic resource]
Tác giả: Ahmad A Kamal
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.076
 
Mathematica demystified [electronic resource]
Tác giả: Jim Hoste
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.285
 
Production grids in Asia [electronic resource] : applications, developments and global ties
Tác giả: Simon C Lin, Eric Yen
Xuất bản: London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36095
 
Chemical engineering. Volume 3, Chemical & biochemical reactors & process control [electronic resource]
Tác giả: J F Richardson, J M Coulson, D G Peacock
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: ButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Will Write for Food [electronic resource] : The Complete Guide to Writing Cookbooks, Blogs, Reviews, Memoir, and More
Tác giả: Dianne Jacob
Xuất bản: New York: Da Capo Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.066641
 
Best Food Writing 2010 [electronic resource]
Tác giả: Holly Hughes
Xuất bản: New York: Da Capo Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục