Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Final Cut Pro workflows : the independent studio handbook
Tác giả: Jason Osder, Robbie Carman
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Handbook of the biology of aging
Tác giả: Steven N Austad, Edward J Masoro
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.878
 
Handbook of constraint programming : foundations of artificial intelligence [electronic resource]
Tác giả: Francesca Rossi, Peter Van Beek, Toby Walsh
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Wine tasting : a professional handbook
Tác giả: Ron S Jackson
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  641.22
 
Electromagnetics explained [electronic resource] : a handbook for wireless/RF, EMC, and high-speed electronics
Tác giả: Ron Schmitt
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Handbook of RF and wireless technologies
Tác giả: Farid U Dowla
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierNewnes, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Managing quality in architecture : a handbook for creators of the built environment
Tác giả: Charles Nelson
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  720.68
 
Building construction handbook
Tác giả: R Chudley, Roger Greeno
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The dissertation : an architecture student's handbook
Tác giả: Iain Borden, Katerin Rüedi
Xuất bản: Amsterdam Boston: Architectural Press, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.06672
 
Practical electronics handbook
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục