Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Egyptian Mummies and Modern Science [electronic resource]
Tác giả: Rosalie Ann David
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
The 1549 Rebellions and the Making of Early Modern England [electronic resource]
Tác giả: Andy Wood
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.053
 
British Democracy and Irish Nationalism 1876-1906 [electronic resource]
Tác giả: Eugenio F Biagini
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.5081
 
Africans [electronic resource] : The History of a Continent
Tác giả: John Iliffe
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  960
 
The AEF Way of War [electronic resource] : The American Army and Combat in World War I
Tác giả: Mark Ethan Grotelueschen
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.41273
 
Popular Politics and the English Reformation [electronic resource]
Tác giả: Ethan H Shagan, Anthony Fletcher, John Guy, John Morrill
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.05
 
The torture papers : the road to Abu Ghraib
Tác giả: Joshua L Dratel, Karen J Greenberg
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.931
 
Archaeological chemistry [elektronisk ressurs]
Tác giả: A M Pollard, Carl Heron
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1028
 
Byzantium between the Ottomans and the Latins : politics and society in the late empire
Tác giả: Nevra Necipoğlu
Xuất bản: Cambridge: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  949.5
 
The Cambridge history of Russia. vol. 2, Imperial Russia, 1689-1917
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục