Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 209 kết quả
Giáo trình lập trình ứng dụng web với PHP. Tập 2
Tác giả: Khuất Thùy Phương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Lập trình web với HTML và Javascript
Tác giả: Phạm Thị Nhung
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Tra cứu thông tin : giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện -Thông tin
Tác giả: Ngô Thanh Thảo
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  025.524
 
Giáo trình cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Nhà báo hiện đại = : News Reporting and Writing
Tác giả: Lê Thanh Nhàn, Phạm Duy Phúc, Trần Đức Tài, Từ Lê Tâm
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Giáo trình tin học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Tiến Huy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Giáo trình Microsoft Access 2003. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Giáo trình lập trình hướng đối tượng
Tác giả: Trương Hải Bằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu 2
Tác giả: Trương Hải Bằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.73
 
Giáo trình lập trình ứng dụng Web với ASP.NET
Tác giả: Đỗ Lâm Thiên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục