Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Food culture in South America
Tác giả: Lovera José Rafael
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.598
 
The encyclopedia of addictive drugs
Tác giả: Richard Lawrence Miller
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Encyclopedia of junk food and fast food
Tác giả: Andrew F Smith
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Food culture in the Mediterranean [electronic resource]
Tác giả: Carol Helstosky
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59822
 
The world religions cookbook
Tác giả: Arno Schmidt, Paul Fieldhouse
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59
 
The world cookbook for students
Tác giả: Jeanne Jacob, Michae Ashkenazi
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Food in medieval times
Tác giả: Melitta Weiss Adamson
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.300940902
 
Television : the life story of a technology
Tác giả: Alexander B Magoun
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.388009
 
Classical cynicism : a critical study
Tác giả: Luis E Navia
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  517.5
 
Invention of the modern cookbook
Tác giả: Sandra Sherman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5973
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục