Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 139 kết quả
Encyclopedia of the Reconstruction era
Tác giả: Richard Zuczek
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.803
 
All things in the Bible
Tác giả: Nancy Marie Patterson Tischler
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  220.3
 
Encyclopedia of junk food and fast food
Tác giả: Andrew F Smith
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Encyclopedia of American race riots
Tác giả: Walter C Rucker, James N Upton
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
Food culture in Russia and Central Asia
Tác giả: Glenn Randall Mack, Asele Surina
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Food culture in the Mediterranean [electronic resource]
Tác giả: Carol Helstosky
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59822
 
Great women mystery writers
Tác giả: Elizabeth Blakesley Lindsay
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
Oprah Winfrey : a biography
Tác giả: Helen S Garson
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4502
 
Revisiting John Grisham : a critical companion
Tác giả: Mary Beth Pringle
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Gumshoes : a dictionary of fictional detectives
Tác giả: Mitzi Brunsdale
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 

Truy cập nhanh danh mục