Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Điện kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp Điện lưới hạ áp (<10000V)
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30289
 
Điện tử công suất : Lý thuyết, bài tập bài giải ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Máy điện khí cụ thiết bị điện
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31042
 
Vật liệu kỹ thuật điện : tính chất, đặc điểm, thành phần công nghệ ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú, Hồ Xuân Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3028
 
Cung cấp điện
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Bội Khuê, Nguyễn Công Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
1

Truy cập nhanh danh mục