Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1229 kết quả
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Hào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật cháy
Tác giả: Trần Gia Mỹ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Bùi Hải, Trần Thế Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Trần Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật sấy
Tác giả: Hoàng Văn Chước
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28426
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Hà Đặng Cao Phong, Lê Nho Bội, Trương Tri Ngộ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Dao động kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Văn Khang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.3
 
Kỹ thuật môi trường
Tác giả: Hoàng Kim Cơ, Lương Đức Phẩm, Trần Hữu Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628
 
Kỹ thuật Robot
Tác giả: Đào Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 

Truy cập nhanh danh mục