Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Uncontrolled risk [electronic resource] : the lessons of Lehman Brothers and how systemic risk can still bring down the ...
Tác giả: Mark T Williams
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Classic edition Sources Anthropology
Tác giả: Elvio Angeloni
Xuất bản: Dubuque Iowa: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
The American democracy
Tác giả: Thomas E Patterson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
The coming biotech age : the business of bio-materials
Tác giả: Richard W Oliver
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
Theatre : brief version
Tác giả: Robert Cohen
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  372
 
Annual editions Environment 10/11
Tác giả: Zachary Sharp
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
P.O.W.E.R learning : strategies for success in college and life
Tác giả:
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.198
 
English Skills
Tác giả: Charles C Plummer, Langan Jonh, Ferrett Sharon K, Diane H Carlson, David Mcgeary
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.10281
 
The American Democracy
Tác giả: Thomas E Patterson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
The Disney way : harnassing the magic of Disney in your organization
Tác giả: Bill Capodagli, Lynn Jackson
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.80979494
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục