Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 62 kết quả
American pastoral
Tác giả: Nero Blanc, Nero Blanc cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dr. Bloodmoney
Tác giả: Anonymous, Anonymous cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Life & times of Michael K
Tác giả: Roald Dahl, Roald Dahl cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
The quiet American
Tác giả: Pauline Gedge, Pauline Gedge cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Time's arrow, or, The nature of the offense
Tác giả: R Scott Bakker, R Scott Bakker cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Children of Men
Tác giả: Lee Child, Lee Child cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Dead babies
Tác giả: Charlie Nardozzi, Charlie Nardozzi cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
In the heart of the country
Tác giả: Kristen Heitzmann, Kristen Heitzmann cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Magic Mountain
Tác giả: Fannie Flagg, Fannie Flagg cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  833.912
 
In Search of Lost Time: The Guermantes way
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.912
 

Truy cập nhanh danh mục