Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Subsea optics and Imaging
Tác giả: John Watson, Oliver Zielinski
Xuất bản: Sawston Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Degradation rate of bioresorbable materials [electronic resource] : prediction and evaluation
Tác giả: Fraser J Buchanan
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomaterials for treating skin loss [electronic resource]
Tác giả: Dennis Orgill
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.47700284
 
Biomaterials for artificial organs
Tác giả: Michael J Lysaght, Thomas J Webster
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Biomaterials and regenerative medicine in ophthalmology [electronic resource]
Tác giả: Traian Chirila
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.7
 
Biomaterials for spinal surgery
Tác giả: Luigi Ambrosio, K E Tanner
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.56
 
Textiles tin automotive engineering
Tác giả: Walter Fung, Mike Hardcastle
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02864
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry
Tác giả: Hua Zhao
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Plastics in the Automotive Industry
Tác giả: James Maxwell
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Ltd, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.476684
 
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: Michael H Gordon, Pokorný Jan, Nedyalka Yanishlieva
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục