Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
The fundamentals of signal transmission [electronic resource] : optical fibre, waveguides and free space
Tác giả: L Ibbotson
Xuất bản: London: Arnold, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: C F Beards
Xuất bản: London: Arnold, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Strength of materials and structures
Tác giả: John Case, Henry Chilver, C T F Ross
Xuất bản: London: Arnold, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Advanced Thermodynamics for Engineers
Tác giả: Desmond E Winterbone
Xuất bản: London: Arnold, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.4021
 
Metal machining : theory and applications
Tác giả: Thomas Childs
Xuất bản: London: Arnold, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.35
 
History and theories of psychology : a critical perspective
Tác giả: Dai Jones, Jonathan Elcock
Xuất bản: London: Arnold, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Common skin diseases
Tác giả: Ronald Marks, Richard Motley
Xuất bản: London: Arnold, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
What is cultural studies? : a reader
Tác giả: John Storey
Xuất bản: London: Arnold, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.07
 
Collins and Lyne's Microbiological methods
Tác giả: Christopher Herbert Collins, J O Falkinham, J M Grange, Patricia M Lyne
Xuất bản: London: Arnold, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Essential German grammar
Tác giả: Martin Durrell, Katrin Kohl, Gudrun Loftus
Xuất bản: London: Arnold, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  438.2421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục