Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Network+ guide to networks
Tác giả: Tamara Dean
Xuất bản: Boston Mass: Course TechnologyCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Picture yourself learning Microsoft Excel 2010
Tác giả: Laurie Ulrich-Fuller
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
David Busch's Nikon D7000 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Microsoft Excel 2010 for medical professionals
Tác giả: Elizabeth Eisner Reding, Lynn Wermers
Xuất bản: Boston: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10285
 
Microsoft excel 2010 : comprehensive
Tác giả: Gary B Shelly
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
David Busch's compact field guide for the Nikon D7000
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Australia Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
The lure [electronic resource] : the true story of how the Department of Justice brought down two of the world's most da...
Tác giả: Steve Schroeder, Heather Hurley
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1680973
 
Sonar X1 power! [electronic resource] : the comprehensive guide
Tác giả: Scott R Garrigus
Xuất bản: Boston: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Lego Mindstorms NXT 2.0 for teens
Tác giả: Jerry Lee Ford
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
David Busch's Sony [Alpha] SLT-A55/A33 guide to digital photography
Tác giả: David D Busch, Alexander S White
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục