Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 186 kết quả
Forensic psychology : the basics
Tác giả: Sandie Taylor
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614/.15
 
Merleau-Ponty
Tác giả: Taylor Carman
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Theorizing film acting
Tác giả: Aaron Taylor
Xuất bản: New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43028
 
Terrorism and collective responsibility
Tác giả: Burleigh Taylor Wilkins
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.625
 
Routledge handbook of public diplomacy
Tác giả: Nancy Snow, Philip M Taylor
Xuất bản: New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
The philosophy of science : an encyclopedia
Tác giả: Jessica Pfeifer, Sahotra Sarkar
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501.03
 
Customer relationship management : concepts and technologies
Tác giả: Francis Buttle, Stan Maklan
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Interpersonal relationships
Tác giả: Diana Jackson-Dwyer
Xuất bản: East Sussex: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Low cost, low-tech innovation : new product development in the food industry
Tác giả: V S Vyas
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0068
 
The Dutch wars of independence : warfare and commerce in the Netherlands 1570-1680
Tác giả: Marjolein 't Hart
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  949.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục