Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Juxta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga
Tác giả:
Xuất bản: : Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga
Tác giả:
Xuất bản: : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Vocational Health Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Record and Library Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Folia Medica Indonesiana
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Indonesian Journal of Public Health
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
TIJAB (The International Journal of Applied Business)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Basic Medical Veterinary
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục