Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 475 kết quả
Introduzione a Heidegger
Tác giả: Gianni Vattimo
Xuất bản: : Laterza, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Essential Physics
Tác giả: Philippa Wingate, R Walster, S Wilkinson
Xuất bản: : Usborne Publishing Ltd, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Time-saver standards for interior design and space planning
Tác giả: Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  729
 
The other Sinbad
Tác giả: Craig Shaw Gardner
Xuất bản: New York: Ace Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The impossible
Tác giả: Georges Bataille
Xuất bản: San Francisco: City Lights Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  848
 
Reading the romance : women, patriarchy, and popular literature
Tác giả: Janice A Radway
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  028
 
A Creed for the third millennium
Tác giả: Colleen McCullough
Xuất bản: London: Futura Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The commitments
Tác giả: Roddy Doyle
Xuất bản: London: Minerva, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Red magic
Tác giả: Jean Rabe
Xuất bản: Lake Geneva Wis: TSR, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Augustus Caesar elektronisk ressurs
Tác giả: D C A Shotter
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.07092
 

Truy cập nhanh danh mục