Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
From Near and Far
Tác giả: John Sivell
Xuất bản: : Full Blast Productions, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Headway Advanced : Student's book
Tác giả: Liz Soars, John
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.2
 
Fundamentals of English Grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Peter Roach
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Headway Advanced : Student
Tác giả: Liz Soars
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.2
 
May I help you ? English in tourism
Tác giả: Christopher StJ Yates
Xuất bản: London: Prentice Hall, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
 
Advance with English . T1
Tác giả: D H Howe, TA Howe, DL Kirkpatrick
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Advance with English. T2
Tác giả: D H Howe, TA Howe, DL Kirkpatrick
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Advance with English : Workbook1
Tác giả: H Howe TA D, L Kirkpatrick D
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Phonological Development : Models, research, implications
Tác giả: AFerguson Charles
Xuất bản: USA: York, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.93
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục