Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Archaeological chemistry [elektronisk ressurs]
Tác giả: A M Pollard, Carl Heron
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1028
 
My Journey to the Magnetic North Pole
Tác giả: Preety Sengupta
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.804
 
The London Guidebook
Tác giả: Lucya Szachnowski, Gary O' Connell
Xuất bản: : Chaosium, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.21
 
Transylvania, a short history
Tác giả: Lázár István
Xuất bản: Safety Harbor FL: Simon Publications, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  949.8
 
Seven years in Tibet
Tác giả: Heinrich Harrer
Xuất bản: New York: Jeremy P TarcherPutman, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951.504
 
The story of the Mongols whom we call the Tartars = Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus : Friar Giovanni di...
Tác giả: Giovanni
Xuất bản: Boston: Branden Pub Co, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
The clash of civilizations and the remaking of world order
Tác giả: Samuel P Huntington
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.82
 
The urban image of Augustan Rome
Tác giả: Diane G Favro
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.06
 
Grand expectations : the United States, 1945-1974
Tác giả: James T Patterson
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.92
 
Thelon : a river sanctuary elektronisk ressurs
Tác giả: David F Pelly
Xuất bản: Hyde Park Ont: Canadian Recreational Canoeing Association, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  971.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục