Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 153 kết quả
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Elizabeth Gilbert
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.4092
 
Argentina : what went wrong
Tác giả: Colin M MacLachlan
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  982
 
Afghanistan : the genesis of the final crusade
Tác giả: Abid Ullah Jan
Xuất bản: Ottawa: Pragmatic Pub, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  958.104
 
The AEF Way of War [electronic resource] : The American Army and Combat in World War I
Tác giả: Mark Ethan Grotelueschen
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.41273
 
Encyclopedia of war & American society
Tác giả: Peter Karsten
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.03
 
Celtic culture : a historical encyclopedia
Tác giả: John T Koch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
The Crusades : an encyclopedia
Tác giả: Alan V Murray
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
The age of wars of religion, 1000-1650 : an encyclopedia of global warfare and civilization
Tác giả: Cathal J Nolan
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0703
 
Encyclopedia of the Hundred Years War
Tác giả: J A Wagner
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
The encyclopedia of the French revolutionary and Napoleonic Wars : a political, social, and military history
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.0403
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục