Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 103 kết quả
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Bài giảng y học thể dục thể thao : tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành y học thể dục thể thao, c...
Tác giả: Lê Quý Phượng chủ biên, Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  617.1027
 
Giáo trình vật lý điện tử
Tác giả: Phùng Hồ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  537.5
 
Hóa Lý cấu tạo phân tử và liên kết hóa học : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Văn Xuyến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  547.045
 
Công nghệ hàn điện nóng chảy-Tập 1 : Cơ sở lý thuyết: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.521
 
Giáo trình an toàn điện
Tác giả: Quyền Huy Ánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30289
 
Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 2 : Ứng dụng: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.521
 
Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn May
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  641.44
 
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại
Tác giả: Nguyễn Văn Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.8333
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục