Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 371 kết quả
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển TMCP phát triển TP.HCM HDBANK chi nh...
Tác giả: Lương Tiến Thạnh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kê toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH TM - SX Hưng Việt
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán tập hợp chi phí & giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương
Tác giả: Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Xác định kết quả kinh doanh tại CT TNHH May Mặc Thiên Hà Phát
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán doanh thu - chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP Sơn Ô tô Achison
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Lam, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Cty TNHH Kiểm toán & định giá Thăng Long T.D.K - Đồng Nai
Tác giả: Phạm Trần Hạnh Nhưng, Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ củ...
Tác giả: Trần Minh Đạt, Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán doanh thu - chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
Tác giả: Trần Minh Châu, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu - chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may mặc Thiên Hà Phát
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hà, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Công tác khấu hao tài sản cố định tại công ty TNHH TM Thái Dương
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Như, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục