Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 124 kết quả
Quản trị văn phòng
Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tác giả: Văn Thị Thiên Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Thực hành món ăn Á
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  641.595
 
Mạng máy tính
Tác giả: Đặng Hùng Kiệt, Dương Minh Chiến, Hàn Minh Châu, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Đơn từ thương mại
Tác giả: Bùi Văn Hùng, Nguyễn Thị Một, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Tác giả: Dương Tuấn Lộc, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Thực hành cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Đọc hiểu 2
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.684
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục