Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Piezoelectric Electromechanical : Transducers for Underwater Sound
Tác giả: Boris S Aronov
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Piezoelectric Electromechanical Transducers for Underwater Sound, Part II : Subsystems of the Electroacoustic Transducer...
Tác giả: Boris S Aronov
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Piezoelectric Electromechanical Transducers for Underwater Sound, Parts III & IV
Tác giả: Boris S Aronov
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Piezoelectric Electromechanical Transducers for Underwater Sound, Part I : Introduction to Energy Method of Treating the...
Tác giả: Boris S Aronov
Xuất bản: Brookline MA: Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hunting Nature Ivan Turgenev and the Organic World
Tác giả: Thomas P Hodge
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Socialist Way of Life in Siberia Transformation in Buryatia
Tác giả: Melissa Chakars
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Archive of Jewish History Volume 12
Tác giả: Oleg Budnitskii, Oleg Budnitskii
Xuất bản: : Academic Studies Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục