Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 157 kết quả
Annual editions Environment 10/11
Tác giả: Zachary Sharp
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng, Lâm Vĩnh Sơn, Lê Thị Vu Lan, Nguyễn Thị Hai, Thái Văn Nam, Võ Hồng Thi, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Môi trường
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng, Lâm Vĩnh Sơn, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Quản ngập lụt ô nhiễm môi trường Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Mô
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Giáo trình hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Nguyễn Văn Sức
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.0154
 
Từ điển môi trường Anh-Việt
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  363.7003
 
Kỹ thuật môi trường
Tác giả: Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục