Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Introduction to continuum mechanics
Tác giả: W Michael Lai, Erhard Krempl, David Rubin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Continuum mechanics for engineers
Tác giả: George Thomas Mase, George E Mase
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Continuum mechanics for engineers
Tác giả: George Thomas Mase, George E Mase, Ronald M Smelser
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Introduction to continuum mechanics [electronic resource]
Tác giả: W Michael Lai, Erhard Krempl, David Rubin
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Continuum mechanics : constitutive modeling of structural and biological materials
Tác giả: Franco M Capaldi
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Continuum mechanics and plasticity
Tác giả: Han-Chin Wu
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Continuum mechanics and thermodynamics of matter
Tác giả: S Paolucci
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Introduction to relativistic continuum mechanics [electronic resource]
Tác giả: G Ferrarese, D Bini
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics
Tác giả: Errico Presutti
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Advanced mechanics of continua
Tác giả: Karan S Surana
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục