Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 137 kết quả
The hiring and firing question and answer book
Tác giả: Paul Falcone
Xuất bản: New York: AMACOM, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.311
 
The active manager's tool kit [electronic resource]
Tác giả: Melvin L Silberman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Training for dummies [electronic resource]
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.25
 
Training for dummies
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.25
 
The training manager's desktop guide
Tác giả: Eddie Davies
Xuất bản: London: Hawksmere, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.312404
 
Performance appraisals & phrases for dummies
Tác giả: Kenneth L Lloyd
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
ASTD handbook for workplace learning professionals
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Alexandria Va: ASTD Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
The manager's pocket guide to downsizing with confidence
Tác giả: Richard S Deems, Terri A Deems
Xuất bản: Amherst Mass: HRD Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.406
 
Handbook of Improving Performance in the Workplace, Volumes 1 - 3 Set
Tác giả:
Xuất bản: sl: Pfeiffer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Create your own employee handbook
Tác giả: Lisa Guerin
Xuất bản: : Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.301
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục