Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Practical food microbiology
Tác giả: Melody Greenwood, Diane Roberts
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Advances in food diagnostics
Tác giả: Y H Hui, Leo M L Nollet, Fide Toldrá
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Water activity in foods : fundamentals and applications
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Bioactive compounds in foods
Tác giả: John Gilbert, Hamide Z Senyuva
Xuất bản: Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Ozone in food processing [electronic resource]
Tác giả: C P O'Donnell
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0286
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Emulsifiers in food technology
Tác giả: Robert J Whitehurst
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
The world food economy
Tác giả: Douglas DeWitt Southgate, Douglas H Graham, Luther G Tweeten
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.19
 
Confectionery and chocolate engineering : principles and applications
Tác giả: Ferenc Á Mohos
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: Blackwell Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.86
 
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.37
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục