Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Big ideas in brief : 200 world-changing concepts explained in an instant
Tác giả: Ian Crofton
Xuất bản: New York NY: Quercus, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  100
 
Unweaving the rainbow : science, delusion, and the appetite for wonder
Tác giả: Richard Dawkins
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  501
 
Plato at the Googleplex : why philosophy won't go away
Tác giả: Rebecca Goldstein
Xuất bản: New York: Pantheon, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  184
 
Led Zeppelin and philosophy [electronic resource] : all will be revealed
Tác giả: Scott Calef, Dave Lewis
Xuất bản: Chicago: Open Court, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  782.42166092
 
Long for this world [downloadable e-book] : the strange science of immortality
Tác giả: Jonathan Weiner
Xuất bản: New York NY: Ecco, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  612.68
 
I am a strange loop [electronic resource]
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: New York: Basic Books, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153
 
Savor
Tác giả: Dana Stabenow, Dana Stabenow cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.2
 
1

Truy cập nhanh danh mục