Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Science, perception and reality
Tác giả: Wilfrid Sellars
Xuất bản: Atascadero Calif: Ridgeview Pub Co, 1991
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910
 
A pattern for history
Tác giả: Arthur Reginald Marsden Lower
Xuất bản: Toronto: McClelland and Stewart, 1978
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Kant and colonialism : historical and critical perspectives
Tác giả: Katrin Flikschuh, Lea Ypi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  900
 
Encyclopedia of the Enlightenment
Tác giả: Ellen Judy Wilson, Peter Hanns Reill
Xuất bản: New York: Facts On File Inc, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.25
 
Archaeology and modernity
Tác giả: Julian Thomas
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.11
 
Enfance et histoire : destruction de l'expérience et origine de l'histoire
Tác giả: Giorgio Agamben
Xuất bản: Paris: Payot Rivages, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.1
 
Hegel on history
Tác giả: Joe McCarney
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Hegel, the end of history, and the future
Tác giả: Eric Michael Dale
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Archaeology [electronic resource] : the basics
Tác giả: Clive Gamble
Xuất bản: London: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
Time and archaeology
Tác giả: Tim Murray
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục