Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Boxing fitness : a system of training for complete boxing fitness
Tác giả: Ian Oliver, Pete Drinkell, Anna Torborg
Xuất bản: London Eng: Snowbooks Ltd, 2005 c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.83
 
Fitness cross-country skiing
Tác giả: Steven E Gaskill
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.912
 
The time-crunched triathlete : race-winning fitness in 8 hours a week
Tác giả: Chris Carmichael, Jim Rutberg
Xuất bản: Boulder Colo: Velo Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Cycling for fitness : get fast, get fit in seven weeks
Tác giả: Chris Sidwells
Xuất bản: New York NY: DK, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.6
 
Football training like the pros : get bigger, stronger, and faster following the programs of today's top players
Tác giả: Chip Smith
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.332
 
Running form : how to run faster and prevent injury
Tác giả: Owen Anderson
Xuất bản: Champaign Illinois: Human Kinetics, 2019
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Fighting fit : boxing workouts, techniques and sparring
Tác giả: Doug Werner, Alan Lachica
Xuất bản: San Diego Calif: Tracks Pub, c2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.83
 
Running to the top
Tác giả: Arthur Lydiard, Garth Gilmour
Xuất bản: Auckland: Meyer Meyer Sport, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Jump rope training
Tác giả: Buddy Lee
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.2
 
Total skiing
Tác giả: Chris Fellows
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.93
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục