Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 183 kết quả
Physical fitness elektronisk ressurs : training, effects, and maintaining
Tác giả: Mark A Powell
Xuất bản: New York: Nova Science, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
The health fitness handbook
Tác giả: B Don Franks, Edward T Howley, Yuruk Iyriboz
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness cross-country skiing
Tác giả: Steven E Gaskill
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.912
 
Women and fitness in American culture
Tác giả: Sarah Hentges
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7045
 
Advanced fitness assessment and exercise prescription
Tác giả: Vivian H Heyward, Ann L Gibson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QT 255
 
Pole dance fitness / [a]
Tác giả: Irina Kartaly
Xuất bản: Germany: Meyer Meyer Sport, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Fed up! : the breakthrough ten-step, no-diet fitness plan [electronic resource]
Tác giả: Wendy Oliver-Pyatt
Xuất bản: Chicago: Contemporary Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
The time-crunched triathlete : race-winning fitness in 8 hours a week
Tác giả: Chris Carmichael, Jim Rutberg
Xuất bản: Boulder Colo: Velo Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Felon fitness : how to get a hard body without doing hard time
Tác giả: Trey Teufel, William S Kroger
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Food for fitness : how to eat for maximum performance
Tác giả: Anita Bean
Xuất bản: London: Bloomsbury, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 

Truy cập nhanh danh mục