Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 137 kết quả
Media & Viestintä
Tác giả:
Xuất bản: : Media ja viestintätieteellinen seura Mevi, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media&Jornalismo
Tác giả:
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journalism and Media
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Studies in Communication, Media
Tác giả:
Xuất bản: : Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nordic Journal of Media Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Global Media and China
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
e-Journal of New Media
Tác giả:
Xuất bản: : Istanbul Aydın University, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Social Media + Society
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
Tác giả:
Xuất bản: : Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media, Culture and Public Relations
Tác giả:
Xuất bản: : Croatian Communication Association, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục