Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Statistical Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Franz Schwabl
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Thermodynamics and introductory statistical mechanics
Tác giả: Bruno Linder
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Thermodynamics and statistical mechanics
Tác giả: John M Seddon, Julian D Gale
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Statistical mechanics : from first principles to macroscopic phenomena
Tác giả: J Woods Halley
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics made simple : a guide for students and researchers
Tác giả: Daniel Charles Mattis
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics : selected works of N.N. Bogolubov
Tác giả: N N Bogoli͡ubov, N N Bogoli͡ubov
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.133
 
Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics
Tác giả: Errico Presutti
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics of solids
Tác giả: L A Girifalco
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.4
 
Statistical mechanics of nonequilibrium liquids
Tác giả: Denis J Evans, Gary P Morriss
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics
Tác giả: Paul Ehrenfest, Tatiana Ehrenfest
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục