Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Twitter for dummies [electronic resource]
Tác giả: Laura W Fitton, Mark Burstiner, Michael E Gruen, Steven D Miller, Leslie Poston
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Twitter for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Laura Fitton, Michael E Gruen, Leslie Poston
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Sams teach yourself Twitter in 10 minutes
Tác giả: Tee Morris
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Twitter application development for dummies [electronic resource]
Tác giả: Dusty Reagan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
21 recipes for mining Twitter [electronic resource]
Tác giả: Matthew A Russell
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Sams teach yourself the Twitter API in 24 hours
Tác giả: Christopher A Peri
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Sams teach yourself the Twitter API in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: Christopher A Peri
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Head first iPhone development
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Twitter : tips, tricks, and tweets
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Facebook & Twitter for seniors for dummies
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley Pub John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục