Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Huỳnh Phú, Lâm Vĩnh Sơn, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Cù Huy Đấu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.714
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
1

Truy cập nhanh danh mục