Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1849 kết quả
Encyclopedia of Cryptography and Security [electronic resource]
Tác giả: Henk C A Tilborg
Xuất bản: Boston MA: International Federation for Information Processing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
CJKV information processing
Tác giả: Ken Lunde
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.722
 
Image processing in C
Tác giả: T Dwayne Phillips
Xuất bản: Lawrence Kansas: R D Publications Inc, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Computers and Information Processing
Tác giả: O'Brien
Xuất bản: USA: IRWIN, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Natural language processing and text mining
Tác giả: Anne Kao, Stephen R Poteet
Xuất bản: London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Digital geometry in image processing
Tác giả: Jayanta Mukhopadhyay
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.601516
 
Sensor array signal processing
Tác giả: Prabhakar S Naidu
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2001 ie 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Digital Signal and Image Processing Using Matlab
Tác giả: Geìrard Blanchet/Maurice Charbit
Xuất bản: : ISTE Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Event processing in action
Tác giả: Opher Etzion, Peter Niblett
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Process algebra for parallel and distributed processing
Tác giả: Michael Alexander, William Gardner
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0151
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục