Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Sổ tay dung sai lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép)
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.80287
 
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
Tác giả: Cao Văn Sâm, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Hà Văn Vui
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Bài tập dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Văn Tường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.80287
 
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  604.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục