Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Introduction to evolvable hardware : a practical guide for designing self-adaptive systems
Tác giả: Garrison W Greenwood, Andy M Tyrrell
Xuất bản: Piscataway New Jersey: WileyIEEE Computer Society, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.392
 
Evolutionary programming IV : proceedings of the Fourth Annual Conference on Evolutionary Programming
Tác giả: David B Fogel, John R McDonnell, Robert G Reynolds
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.3
 
Evolutionary computation for modeling and optimization
Tác giả: Daniel Ashlock
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Evolutionary computation : a unified approach
Tác giả: Kenneth A De Jong
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Introduction to evolutionary algorithms
Tác giả: Xinjie Yu, Mitsuo Gen
Xuất bản: London New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Hybrid evolutionary algorithms
Tác giả: Ajith Abraham, Crina Grosan, Hisao Ishibuchi
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Computational intelligence : an introduction
Tác giả: Andries P Engelbrecht
Xuất bản: Chichester England: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Refactoring databases
Tác giả: Ambler Scott W, Sadalage Pramod J
Xuất bản: : Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.74
 
Introduction to Evolvable Hardware : A practical guide for designing self-adaptive systems
Tác giả: Garrison W Greenwood, Andrew M Tyrrell
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.392
 
Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms [electronic resource]
Tác giả: Franz Rothlauf
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục