Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1139 kết quả
Log-linear models and logistic regression
Tác giả: Ronald ChristensenRonald Christensen
Xuất bản: New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
String Phenomenology : The First International Conference
Tác giả: S A Abel, A E Faraggi, A Ibarra
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
String theory demystified
Tác giả: David McMahon
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
Janice VanCleave's super science models
Tác giả: Janice Pratt VanCleave
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.28
 
Concepts of mathematical modeling
Tác giả: Walter J Meyer
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Global and national macroeconometric modelling : a long-run structural approach
Tác giả: Anthony Garratt
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.015195
 
How to build plastic aircraft models
Tác giả: Roscoe Creed
Xuất bản: Milwaukee WI: Kalmbach Books, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1331
 
Computational macroeconomics for the open economy
Tác giả: G C Lim, Paul D McNelis
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.01
 
Security markets : stochastic models
Tác giả: Darrell Duffie
Xuất bản: Boston: Academic Press, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6320724
 
Effective groundwater model calibration : with analysis of data, sensitivities, predictions, and uncertainty
Tác giả: Mary C Hill, Claire R Tiedeman
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.4901
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục