Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 909 kết quả
Langford's advanced photography : the guide for aspiring photographers
Tác giả: Michael John LangfordEfthimia Bilissi, Michael John Langford
Xuất bản: Amsterdam London: ElsevierFocal, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
New image frontiers : defining the future of photography
Tác giả: Matthew Bamberg
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Photographic possibilities : the expressive use of equipment, ideas, materials, and processes
Tác giả: Robert Hirsch
Xuất bản: Oxford: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Learning to photograph
Tác giả: Cora Banek, Georg Banek
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Photography : a very short introduction
Tác giả: Steve Edwards
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Photographic possibilities : the expressive use of equipment, ideas, materials, and processes
Tác giả: Robert Hirsch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Langford's starting photography : a guide to better pictures for film and digital camera users
Tác giả: Michael John LangfordPhilip Andrews, Michael John Langford
Xuất bản: Oxford Burlington MA: Focal Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Basic photographic materials and processes
Tác giả: Nanette Salvaggio, Leslie D Stroebel, Richard D Zakia
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Langford's starting photography : the guide to creating great images
Tác giả: Michael John Langford, Philip Andrews
Xuất bản: Amsterdam Singapore: ElsevierFocal Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Photographic possibilities : the expressive use of ideas, materials, and processes
Tác giả: Robert Hirsch, John Valentino
Xuất bản: Boston: Focal Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục