Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Learning in embedded systems
Tác giả: Leslie Pack Kaelbling
Xuất bản: Stanford Calif: Dept of Computer Science Stanford University, c1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Open Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Introduction to Scientific Programming with Python
Tác giả: Joakim Sundnes
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Handbook of learning and approximate dynamic programming
Tác giả: Jennie Si
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  519.703
 
The Haskell school of expression : learning functional programming through multimedia
Tác giả: Paul Hudak
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1/14
 
The Haskell school of expression : learning functional programming through multimedia
Tác giả: Paul Hudak
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.114
 
A Primer on Scientific Programming with Python elektronisk ressurs
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Mathematical Aspects of Logic Programming Semantics
Tác giả: Pascal Hitzler, Anthony Seda
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  005.115
 
Mobile phone programming [electronic resource] : and its application to wireless networking
Tác giả: Frank HP Fitzek, Frank Reichert
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Introduction to Scientific Programming with Python [electronic resource]
Tác giả: Joakim Sundnes
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục