Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Turfgrass and landscape irrigation water quality : assessment and management
Tác giả: Ronny R Duncan, Robert N Carrow, Michael T Huck
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.913
 
Wastewater quality monitoring and treatment
Tác giả: André van de Beken, Ph Quevauviller, Olivier Thomas
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Water-quality engineering in natural systems
Tác giả: David A Chin
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Handbook of drinking water quality
Tác giả: John De Zuane
Xuất bản: New York: J Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.61
 
Advances in Water Treatment and Environmental Management
Tác giả: G Thomas, R King, George Thomas
Xuất bản: London: Spon Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Sustainable surface water management : a handbook for SuDS
Tác giả: Colin Booth, Susanne Charlesworth
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.16
 
Regional cooperation for water quality improvement in southwestern Pennsylvania [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Australia's water resources : from use to management
Tác giả: J J J Pigram
Xuất bản: Collingwood Vic: CSIRO Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9100994
 
Stormwater management for smart growth
Tác giả: Allen P Davis, Richard H McCuen
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.72
 
Advances in Water Resource Monitoring and Modelling: Water Quantity and Quality Issues
Tác giả: Diego Copetti, Diego Copetti
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục