Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Learn Windows PowerShell in a month of lunches
Tác giả: Don Jones
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning Publications, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Windows PowerShell cookbook
Tác giả: Lee Holmes
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
PowerShell in practice
Tác giả: Richard Siddaway
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Essential PowerShell
Tác giả: Holger Schwichtenberg
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Professional SQL server 2008 administration with Windows PowerShell
Tác giả: M A K, Yan Pan
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
PowerShell and WMI [electronic resource]
Tác giả: Richard Siddaway
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
Windows PowerShell : TFM
Tác giả: Don Jones, Jeffery Hicks
Xuất bản: Napa California: Sapien Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.122
 
Windows Powershell 2 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Steven H Seguis, Gregory Nyberg, Robert T Ludlow
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft Windows Powershell 2.0 programming for the absolute beginner
Tác giả: Jerry Lee Ford
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft Windows PowerShell 3.0 first look [electronic resource] : A quick, succinct guide to the new and exciting featuresin PowerShell 3.0
Tác giả: Adam Driscoll
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục