Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2339 kết quả
Classical guitar for dummies
Tác giả: Mark Phillips, Jon Chappell
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.87
 
Hernia
Tác giả: Daniel B Jones
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WI 950
 
Introduction to epidemiology
Tác giả: Ray M Merrill
Xuất bản: Burlington MA: Jones Bartlett Learning, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
The complete piano player
Tác giả: Kenneth Baker
Xuất bản: New York: Amsco Exclusive distributor Music Sales Corp, 1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786
 
The state space method : generalizations and applications
Tác giả: Daniel Alpay, I Gohberg
Xuất bản: Basel Boston: Birkhauser Verlag, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.74
 
The molecules of life : physical and chemical principles
Tác giả: John Kuriyan, Boyana Konforti, David Wemmer
Xuất bản: New York London: Garland Science Taylor Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
Optical imaging techniques in cell biology
Tác giả: Guy CoxGuy Cox
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Basic statistics and epidemiology : a practical guide
Tác giả: Antony Stewart
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
Essentials of pathophysiology for pharmacy
Tác giả: Martin M Zdanowicz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Fundamentals of analytical toxicology
Tác giả: Robert James Flanagan
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2008 D-020
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục