Programming VB 2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J Liberty

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596009496

Ký hiệu phân loại: 005.2768 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: [kđ] : OREILLY and ASSOCIATES, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 10000

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH