Testing English : formative and summative approaches to English assessment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bethan Marshall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1441182937

ISBN-13: 978-1441194268

Ký hiệu phân loại: 428.0076 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: London ; New York, NY : Continuum, 2011

Mô tả vật lý: viii, 156 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 100048

Includes bibliographical references (p. [141]-148) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH