Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Cambridge handbooks for language teachers : Testing for language teachers
Tác giả: Arthur Hughes, Penny Ur
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  407
 
Evaluation and testing in nursing education
Tác giả: Marilyn H Oermann, Kathleen B Gaberson
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Testing English : formative and summative approaches to English assessment
Tác giả: Bethan Marshall
Xuất bản: London New York NY: Continuum, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Assessing listening
Tác giả: Gary Buck
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
How to pass advanced verbal reasoning tests
Tác giả: Mike Bryon
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.93
 
Yale Assessment of Thinking : a self-assessment of your skill in the areas of reasoning, insight, and self-knowledge
Tác giả: N Mangieri John, Collins Block Cathy
Xuất bản: : JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.93
 
IQ and aptitude tests
Tác giả: Philip J Carter
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
Assessing reading : international perspectives on reading assessment
Tác giả: Colin Harrison, Terry S Salinger
Xuất bản: London New York: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4076
 
The psychoeducational assessment of preschool children
Tác giả: Bruce A Bracken
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372
 
Everyone can! : skill development and assessment in elementary physical education
Tác giả: Luke E Kelly
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.86
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục