Một số nguồn tài liệu truy cập mở

Một số nguồn tài liệu truy cập mở có giá trị, phù hợp với chương trình học tâp, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường.

STT

CSDL

Giới thiệu

Địa chỉ truy cập

1

Tạp chí Khoa học VN trực tuyến - VJOL

Hiện có 137 tạp chí khoa học VN, đăng tải dữ liệu toàn văn dưới định dạng PDF.

https://vjol.info.vn/

 

2

CSDL Công bố KH&CN VN

CSDL toàn văn về các tài liệu khoa học & công nghệ VN dưới dạng bài trích được công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo.

https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

3

Thư viện học liệu mở VN (VOER)

Học liệu mở có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí.

https://voer.edu.vn/

 

4

CSDL Luận án Tiến sĩ VN

Tất cả các luận án tiến sĩ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia VN.

http://luanan.nlv.gov.vn/

5

Các văn bản pháp luật của Việt Nam

Các VBPL, TCVN, dự thảo pháp luật

http://thuvienphapluat.vn/​

6

CSDL quốc gia về văn bản luật

Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất trên toàn quốc.

http://vbpl.vn/ 

7

Directory of Open Access Books - DOAB

Sách khoa học truy cập mở theo nhiều chủ đề.

https://www.doabooks.org/

8

Directory of Open Access Journals - DOAJ

Gồm khoảng 9.436 tạp chí truy cập mở thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

https://doaj.org/

9

Open access Thesis and Dissertation - OATD

Các luận án, luận văn truy cập mở được xuất bản trên toàn thế giới

http://oatd.org

 

10

World Wide Science

Cổng thông tin KH giúp tìm kiếm trên 90 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế.

https://worldwidescience.org/

 

11

DSpace@MIT

 

Kho tài liệu số các bài báo, báo cáo kỹ thuật, luận văn của MIT.

http://dspace.mit.edu/

12

ArXiv

CSDL các bài báo khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học máy tính, sinh học định lượng và thống kê

http://www.ArXiv.org

13

IntechOpen

Hơn 6.200 cuốn sách, 3 tạp chí truy cập Mở về sức khỏe con người, môi trường và công nghệ.

https://www.intechopen.com/

14

Tài liệu nội sinh Đại học Quốc gia Hà Nội

Trang repository.vnu.edu.vn là kho lưu trữ trực tuyến của Đại học Quốc gia Hà Nội nơi chia sẻ và lưu trữ các tài liệu nghiên cứu, báo cáo, luận án, và các tài liệu học thuật khác của cộng đồng VNU.

https://repository.vnu.edu.vn/

 

Chỉnh sửa lần cuối : 11/10/2023 1:49:37 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác