Hướng dẫn

Hướng dẫn mới

Đăng ký thẻ thư viện và mượn sách

Đăng ký thẻ thư viện là quy trình đăng ký tài khoản để trở thành thành viên của thư viện và có thể mượn sách và tải sách từ thư viện. Sau khi đăng ký thẻ, bạn có thể mượn sách bằng cách tìm sách, đăng ký mượn sách và lấy sách tại thư viện. Khi đọc xong sách, bạn cần trả sách lại cho thư viện. Nếu bạn muốn tiếp tục mượn sách sau khi hạn mượn của sách đó đã hết hạn, bạn có thể gia hạn sách bằng cách liên hệ với thư viện và tuân thủ các quy định của thư viện về gia hạn sách.

Giới thiệu một số tính năng của ZOTERO

Hướng dẫn đăng ký bạn đọc Thư Viện

Những câu hỏi thường gặp về Thư viện

Xem thêm